Categories
คลิปความรู้เรื่องตัวเลข

เลขเกี่ยวกับต่างชาติ เปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิต ที่ 21

ย้อนหลัง รายการเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิต in London ตอนที่ 21 “เลขที่ทำให้เกี่ยวข้องกับต่างชาติ” ความรู้ตัวเลข  กับ ดร.มัทนาปวีณ์ สาระคุณมนตรี  ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี ติดตามได้ที่

เลขเกี่ยวกับต่างชาติ ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.youtube.com/channel/UCjm86NFMAO27Ys0HBOKwyOQ
https://www.facebook.com/sim789dotcom
https://www.sim789.com