บอกข่าว รีวิว มือถือ เบอร์มงคล เทคโนโลยี เติมเงิน แพ็กเกจมือถือ

เลี้ยงเบอร์ เบอร์เติมเงินวันใกล้หมด DTAC

  • เลี้ยงเบอร์ บริการด่วนพิเศษ กด *113* จำนวนวันที่ต้องการ (30วัน/90วัน/180วัน) # สำหรับข้อความตอบกลับภาษาไทย,
  • พิมพ์ *113* จำนวนวันที่ต้องการ (30วัน/90วัน/180วัน)*9# กดโทรออก สำหรับข้อความตอบกลับภาษาอังกฤษ

ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) โทร *100 (เลี้ยงเบอร์)

  • ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) โทร *1013

อัตราค่าบริการ

  • ครั้งละ 2 บาทต่อการขอวัน 30 วัน
  • ครั้งละ 6 บาทต่อการขอวัน 90 วัน
  • ครั้งละ 12 บาทต่อการขอวัน 180 วัน

อัตราดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยระบบจะส่ง SMS แจ้งผู้ใช้บริการเมื่อทำรายการสำเร็จ

คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ

  • ผู้ใช้บริการต้องมียอดการใช้งานสะสมในระบบตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไปตั้งแต่เปิดเบอร์ และต้องมีสถานะปกติโดยมีจำนวนวันคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน ณ วันที่ใช้บริการ
  • ผู้ใช้บริการสามารถมีวันใช้งานสะสมสูงสุดไม่เกิน 365 วันหลังจากใช้บริการ
  • ลูกค้าต้องมียอดเงินคงเหลือต่อค่าบริการ เช่น 2 บาท ต่อการขอ 30 วัน  

ที่มา

community.dtac.co.th/t5/เติมเงินดีแทค/dtac-บริการใจดีแจกวัน-หมายเลขเติมเงินวันใกล้หมด-ขอวันใช้งานเพิ่ม/ta-p/68859