บทความ รีวิว เบอร์มงคล มือถือ เทคโนโลยี ber พลังเลขหงส์ 289

เลือกคู่เลขที่ดีและมีข้อเสียน้อยที่สุด ตามวันเกิดของท่าน

เลือกคู่เลขที่ดี วันอาทิตย์ : ห้ามมีเลข 6  ใน 2 ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์


และควรหาเลขที่ ลงท้ายด้วย : 14,144,424,41,42,45,51,54,544,1444,5444ผลรวม 10 ตัว : 41,44,45,54 
เคล็ดแนะนำ วันอาทิตย์ใช้เลข 44 /42  ตามตำราเชื่อว่า ร่ำรวยมาก  เช่น ลงท้าย 42/24 ผลรวม 44  เป็นต้น 
วันจันทร์ : ห้ามมีเลข 1  ใน 2 ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์ลงท้ายด้วย :

424,636,42,45,46,54,56,59,63,64,65,95,455,655,955,599ผลรวม 10 ตัว : 36,42,45,54,56,59,63,65 
เคล็ดแนะนำ วันจันทร์ใช้เลข 42/24  ตามตำราเชื่อว่า ร่ำรวยมาก วันอังคาร : ห้ามมีเลข 2  ใน 2 ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์ลงท้ายด้วย :

14,15,41,45,51,54,155,455,955,59,95,599ผลรวม 10 ตัว : 41,44,45,51,54,55,59 
เคล็ดแนะนำ วันอังคารใช้เลข 45/59  ตามตำราเชื่อว่า ร่ำรวยมาก 


วันพุธกลางวัน : ห้ามมีเลข 3  ใน 2 ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์ลงท้ายด้วย

:14,15,424,41,42,45,46,51,54,56,59,64,65,95,155,455,655,955,599ผลรวม 10 ตัว : 41,42,44,45,46,51,54,55,56,59,65 
เคล็ดแนะนำ วันพุธกลางวันใช้เลข 51/15 65/56  ตามตำราเชื่อว่า ร่ำรวยมาก วันพฤหัส : ห้ามมีเลข 7  ใน 2 ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์ลงท้ายด้วย:

14,15,424,41,42,45,46,51,54,56,59,64,65,95,155,455,655,955,599ผลรวม 10 ตัว : 41,42,45,46,51,54,55,56,59,64,65 
เคล็ดแนะนำ วันพฤหัสบดีใช้เลข 55/59  ตามตำราเชื่อว่า ร่ำรวยมาก วันศุกร์ : ห้ามมีเลข 8  ใน 2 ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์ลงท้ายด้วย :

14,15,424,636,41,42,45,46,51,54,56,59,63,64,65,95,155,455,655,955,599ผลรวม 10 ตัว : 36,41,42,45,46,51,54,56,59,63,65 
เคล็ดแนะนำ วันศุกร์ใช้เลข 36/63  56/65  ตามตำราเชื่อว่า ร่ำรวยมาก วันเสาร์ : ห้ามมีเลข 4  ใน 2 ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์ลงท้ายด้วย :

15,636,51,155,655,955,56,59,63,65,95,599ผลรวม 10 ตัว : 36,51,55,56,59,63,65 
เคล็ดแนะนำ วันเสาร์ใช้เลข 36/63 56/65  ตามตำราเชื่อว่า ร่ำรวยมาก 


พุธกลางคืน : ห้ามมีเลข 5  ใน 2 ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์ลงท้ายด้วย :

14,424,636,41,42,46,63,64ผลรวม 10 ตัว : 36,42,46,63,64
เคล็ดแนะนำ วันพุธกลางคืนใช้เลข 36/42  ตามตำราเชื่อว่า ร่ำรวยมาก 

 การใช้เบอร์มงคล ควรเลือกคู่เลขที่ดีและมีข้อเสียน้อยที่สุด
ขอบคุณที่มา

https://www.berthongsuk.com