Categories
คลิปความรู้เรื่องตัวเลข ดร.ไก่ มัทนาปวีณ์ สาระคุณมนตรี

แฉ 12พค59ดรไก่ ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ตัวเลขของเมืองไทย

แฉ 12พค59ดรไก่ รายการย้อนหลังแฉ 12 พฤษภาคม 2559 ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ตัวเลขของเมืองไทย ดร.ไก่ มัทนาปวีณ์ ความรู้ตัวเลข  กับ ดร.มัทนาปวีณ์ สาระคุณมนตรี

แฉ ช่อง GMM 25 ออกอากาศเวลา 22:30 – 23:30 น.
ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ตัวเลขของเมืองไทย “ดร.ไก่ มัทนาปวีณ์” เปิดใจ พลิกวิกฤติด้วยการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ จากธุรกิจเจ๊ง จนรวยเป็นพันล้าน จะเป็นยังไง

ดูความรู้ตัวเลข กดนาทีที่ 25.36

แฉ 12พค59ดรไก่ ขอบคุณที่มา

https://www.youtube.com/channel/UCPWauUGtqP4B1Aw3UoHI2ew

https://www.facebook.com/sim789dotcom
https://www.sim789.com