คลิปรายการย้อนหลัง

เลขสำหรับผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษาเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิต ที่ 23

ย้อนหลัง รายการเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิต in Macau ตอนที่ 23 ” เลขสำหรับผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษา” ความรู้ตัวเลข  กับ ดร.มัทนาปวีณ์ สาระคุณมนตรี  ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี

เลขสำหรับผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.youtube.com/channel/UCjm86NFMAO27Ys0HBOKwyOQ
https://www.facebook.com/sim789dotcom
https://www.sim789.com