โปรโมชั่นเสริมความเร็วอินเตอร์เน็ต ของ AIS

19815-1
*  ต้องมี โปรโมชั่นหลัก หรือ โปรเสริม แบบ internet ไม่จำกัด และ หักเงินอัตโนมัติ อยู่แล้ว จึงจะสามารถสมัครแพ็กเสริมนี้เพิ่มได้
4GB : 99 บาท 15 วัน *777*776#
3GB : 99 บาท 30 วัน *777*784#
2GB : 49 บาท 7 วัน *777*775#
1GB : 39 บาท 7 วัน *777*774#

 

 

สมัครแบบไม่ต้องมีโปรหลักเล่นเน็ตต่อเนื่อง
5GB : 99 บาท 7 วัน *777*7021#
5GB : 105 บาท 3 วัน *777*7040#
5GB : 150 บาท 7 วัน *777*7050#
5GB : 175 บาท 10 วัน *777*7055#
4GB : 99 บาท 3 วัน *777*7039#
4GB : 135 บาท 7 วัน *777*7049#
4GB : 150 บาท 10 วัน *777*7030#
5GB : 75 บาท 1 วัน *777*7034#
4GB : 69 บาท 1 วัน *777*7033#
3GB : 49 บาท 1 วัน *777*7028#

 

 

 

1GBใหม่ : 59 บาท 3 วัน กด *777*402*102092#
3GBใหม่ : 79 บาท 3 วัน กด *777*7038*102092#
1GBใหม่ : 99 บาท 7 วัน กด *777*746*102092#

 

 

 

ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมภาษี 7%
เช็คยอดอินเตอร์เน็ตคงเหลือ *121*32# โทรออก

 

 
ขอบคุณ http://www.prothaidd.com/ais-internet-speed-topping/