12 วิธีป้องกันยุงกัด ง่าย

12 วิธีป้องกันยุงกัด ง่าย ๆ ทำได้ทุกวัน

วิธีป้องกันยุงกัด :ยุงเป็นพาหะนำโรคมากมาย การถูกยุงกัดจึงเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่ง บทความนี้จะแนะนำวิธีป้องกันยุงกัดแบบง่าย ๆ ทำได้ทุกวัน เพียงทำตามวิธีเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ ก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการถูกยุงกัดและป้องกันไม่ให้ป่วยเป็นโรคร้ายได้

12 วิธีป้องกันยุงกัด ง่าย ๆ ทำได้ทุกวัน

ยุงเป็นพาหะนำโรคมากมาย เช่น ไข้เลือดออก โรคไข้เหลือง โรคซิกา โรคเดงกี่ เป็นต้น การถูกยุงกัดจึงเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้ป่วยเป็นโรคเหล่านี้

วิธีป้องกันยุงกัดมีมากมายหลายวิธี ในที่นี้จะขอแนะนำวิธีป้องกันยุงกัดแบบง่าย ๆ ทำได้ทุกวัน ดังนี้

1. ปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด

ยุงลายเป็นยุงที่ชอบวางไข่ในน้ำสะอาดขัง ดังนั้นการปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดจะช่วยป้องกันไม่ให้ยุงวางไข่ได้ ภาชนะใส่น้ำที่ควรปิดฝาให้มิดชิด ได้แก่ ถังน้ำ แจกันดอกไม้ กระถางต้นไม้ เป็นต้น

2. เปลี่ยนถ่ายน้ำในภาชนะอย่างสม่ำเสมอ

หากจำเป็นต้องใช้ภาชนะใส่น้ำที่ไม่ปิดฝาได้ ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง หรือหากพบว่ามียุงลายแล้ว ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำทันที

3. เลี้ยงปลาหางนกยูง

ปลาหางนกยูงเป็นปลาที่กินลูกน้ำยุงลายได้ หากเลี้ยงปลาหางนกยูงไว้ในภาชนะใส่น้ำจะช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายได้

4. ทายากันยุง

ยากันยุงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการถูกยุงกัด เลือกทายากันยุงที่มีส่วนผสมของ DEET หรือ Picaridin โดยทาให้ทั่วร่างกายและใบหน้า เว้นรอบดวงตาและริมฝีปาก

5. สวมเสื้อผ้าที่มิดชิด

สวมเสื้อผ้าที่มิดชิด โดยเฉพาะแขนขา เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงกัดได้

6. หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่ยุงชุกชุม

หากจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ที่ยุงชุกชุม ควรใช้วิธีป้องกันยุงกัดอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น ทายากันยุง สวมเสื้อผ้าที่มิดชิด เป็นต้น

7. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เช่น เศษวัสดุที่เป็นแหล่งน้ำขัง ท่อระบายน้ำที่อุดตัน ถังขยะ เป็นต้น

8. กำจัดวัชพืชและต้นไม้รกทึบ

วัชพืชและต้นไม้รกทึบเป็นแหล่งหลบซ่อนของยุง ควรกำจัดวัชพืชและต้นไม้รกทึบให้หมด

9. กำจัดขยะมูลฝอย

ขยะมูลฝอยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ควรกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี

10. เก็บกวาดบ้านเรือนให้สะอาด

เก็บกวาดบ้านเรือนให้สะอาด ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

11. ติดตั้งมุ้งลวด

ติดตั้งมุ้งลวดเพื่อป้องกันยุงเข้าบ้าน

12. กำจัดยุงด้วยวิธีธรรมชาติ

นอกจากวิธีป้องกันยุงกัดแบบทั่วไปแล้ว ยังสามารถกำจัดยุงด้วยวิธีธรรมชาติได้ เช่น ปลูกต้นตะไคร้หอม ต้นสะเดา ต้นมะกรูด เป็นต้น

ทั้งนี้ การป้องกันยุงกัดควรทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

สนใจทำเว็บเกี่ยวกับยุง หรืออื่น ได้ที่ รับทำเว็บไซด์ SEO

ครบจบในที่เดียว SIM-ALL