คลิป YouTube, ดร.ไก่ SIM789 ,เอ จักรพรรดิ ,อาจารย์นิติกฤตย์ ,อ.ฉุย ,หมอไก่ พ.พาทินี

2 4 7 8 ในเบอร์โทรศัพท์ ดีหรือร้าย จาก อ.เอ จักรพรรดิ

โดย อาจารย์ เอ จักรพรรดิ เบอร์โทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสำคัญ เพราะเชื่อกันว่าเลขบางตัวมีความหมายส่งผลต่อชีวิต

สำหรับเลข 2 4 7 8 หลายคนสงสัยว่าดีหรือร้าย อาจารย์ เอ จักรพรรดิ ได้นำมาอธิบายในคลิปนี้

สรุป:อาจารย์ เอ จักรพรรดิ เบอร์โทรศัพท์มือถือ มีเลข 2 4 7 8

  • เลข 2 หมายถึง ดาวจันทร์ เป็นเลขแห่งความอ่อนหวาน อ่อนโยน
  • เลข 4 หมายถึง ดาวพุธ เป็นเลขแห่งการสื่อสาร การติดต่อ
  • เลข 7 หมายถึง ดาวเสาร์ เป็นเลขแห่งความมั่นคง
  • เลข 8 หมายถึง ดาวราหู เป็นเลขแห่งอำนาจ บารมี

ดังนั้น เลข 2 4 7 8 จึงเป็นเลขที่มีความหมายที่ดี

แต่ทั้งนี้ ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเลขในเบอร์โทรศัพท์ด้วย

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: Youtube อาจารย์ เอ จักรพรรดิ

  • คลิป YouTube: URL YouTube

ขอบคุณที่มา

https://www.youtube.com/@Aemperor

หมายเหตุ:

  • ความเชื่อเกี่ยวกับเลขศาสตร์เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนาน
  • แต่ทั้งนี้ ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคล
  • สิ่งสำคัญที่สุดคือ การใช้ชีวิตอย่างมีสติ

#เบอร์โทรศัพท์ #เลขศาสตร์ #อาจารย์เอ จักรพรรดิ