readme บทความ

25 52 เลขคู่ชัง

คู่ชังหรือคู่พ่อลูกทะเลาะกัน เป็นเลขที่บอกถึงความขัดแย้งระหว่างพ่อกับลูก เลขของผู้หญิงอาภัพ เลขของผู้หญิงที่ไม่มีปากไม่มีเสีย ต้องรับฟังคำพูดของคนอื่น ต้องยอมทำตามความเห็นของคนรัก เป็นฝ่ายยอมลูกเดียว แห้งเหี่ยวหัวโต ไม่สามารถมัดใจคนรักได้ ผู้หญิงที่ใช้เลขนี้เรื่องความรักจึงไม่ดีเท่าใดนัก

ทีมา 40plus.posttoday.com/lifestyle/20522/