บทความ รีวิว เบอร์มงคล มือถือ เทคโนโลยี ber พลังเลขหงส์ 289

456 ใบเบอร์มีความหมาย แบบไหน

456 ใบเบอร์ ถ้ามองในเชิงกายภาพของเลข จะมีลักษณะคล้ายบันได คือ ขึ้นตลอดซึ่งเชิงจิตวิยา ตัวเลขทั้ง 3 ตัวนี้จะทำให้ผู้ใช้รู้สึกว่าชีวิตมีแต่ความสำเร็จ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ด้านหลัง

456 ใบเบอร์ เพราะมนุษย์โดยทั่วไปมักจะจำเบอร์ผู้อื่นได้ใน 3-4 ตัวหลัง

เช่น คุณให้เพื่อนโทรหา เพื่อนถามกลับว่าโทรเบอร์ไหน คุณก็ตอบได้ง่ายมาก คือเบอร์ที่ลงท้าย 456 จำง่ายคนใช้ฟังแล้วรู้สึกได้ว่า สิ่งดีๆ ในชีวิต มันเพิ่มขึ้นอยู่ตลอด จึงอยากจะเรียก ว่า 456 เลขบันไดแห่งความสุข ความสำเร็จและความร่ำรวย

สิ่งสำคัญของบันได 456 คือ บันไดแห่งสติปัญญา

เป็นบันไดที่ทำให้ทุกย่างก้าวของคุณมีแต่ความหมาะสมและเจริญรุ่งเรืองเพราะใช้สติในการทำกิจการงานต่างๆ ดังนั้นจึง เหมาะสมแล้วที่จะเรียกว่า 456 บันไดเศรษฐีมีสุข

ขอบคุณที่มา

berfuture.com/2018/05/02/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5-456/