เปิดเบอร์มงคลปี 2567 /เช็คเบอร์แปลก สงกรานต์ วันจักรี

6 เมษายน 2567 : วันจักรี : ความหมาย

วันจักรี ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี เป็น วันสำคัญทางประวัติศาสตร์ ของประเทศไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ผู้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีใหม่ และก่อตั้งราชวงศ์จักรีที่สืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบัน

ความสำคัญของวันจักรี

 • รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
 • แสดงความจงรักภักดี ต่อพระมหากษัตริย์และราชวงศ์จักรี
 • น้อมรำลึกถึงวีรกรรม ของบรรพบุรุษผู้สร้างชาติ
 • แสดงความสามัคคี ของคนไทย

กิจกรรมในวันจักรี

 • พสกนิกรชาวไทย ร่วมกันประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน
 • หน่วยงานราชการ จัดพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ ณ บรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
 • วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์
 • กิจกรรมอื่นๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การแสดงทางวัฒนธรรม การเสวนาทางวิชาการ

ความหมายของวันจักรี

 • วันแห่งการรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์
 • วันแห่งความจงรักภักดี ของปวงชนชาวไทย
 • วันแห่งความสามัคคี ของคนไทย
 • วันแห่งการน้อมรำลึกถึง วีรกรรมของบรรพบุรุษผู้สร้างชาติ
 • วันแห่งการเฉลิมฉลอง ความรุ่งเรืองของกรุงรัตนโกสินทร์

วันจักรี เป็น วันสำคัญ ที่แสดงถึง ความจงรักภักดี ของปวงชนชาวไทยต่อพระมหากษัตริย์และราชวงศ์จักรี เป็น วันแห่งการรำลึกถึง วีรกรรมของบรรพบุรุษผู้สร้างชาติ และเป็น วันแห่งความสามัคคี ของคนไทย