Categories
คลิปความรู้เรื่องตัวเลข อ. ณรล วิทูรประสาทผล(อ.ฉุย)

อ.ฉุย ช่วงเวลาดีในการ เปลี่ยนเบอร์มงคล ปี 2567

อ. ณรล วิทูรประสาทผล หรือ อ.ฉุย นักพยากรณ์ตัวเลขชื่อดัง ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับช่วงเวลาดีในการเปลี่ยนเบอร์มงคลปี 2567 ดังนี้

Categories
คลิปความรู้เรื่องตัวเลข อ. ณรล วิทูรประสาทผล(อ.ฉุย)

อ.ฉุย ชี้ เลือกเบอร์มงคลเองอย่างไร ให้เก็บเงินอยู่


เบอร์มงคล (ให้เก็บเงินอยู่ )ไม่ใช่แค่เพียงข้อมูลที่น่าสนใจ แต่มันยังเป็นเครื่องมือที่คุณสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจและวางแผนชีวิตได้ อาจารย์ ฉุย จะแนะนำวิธีการใช้เบอร์มงคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Categories
คลิปความรู้เรื่องตัวเลข อ. ณรล วิทูรประสาทผล(อ.ฉุย)

moneychannel อาจารย์ฉุย 19-25 พ.ย.58 อาชิพทางเลือก

moneychannel อาจารย์ฉุย inside out ทางช่อง money channel อาจารย์ ฉุย 19,25 พฤศจิกายน 2558 ศาสตรตัวเลข ปี2 อาชิพทางเลือก นักวางเบอร์ ความรู้ตัวเลข  กับ อ. ณรล วิทูรประสาทผล(อ.ฉุย)

Categories
คลิปความรู้เรื่องตัวเลข อ. ณรล วิทูรประสาทผล(อ.ฉุย)

จับมาเปลือยตัวเลข เปลี่ยนชีวิตด้วยพลังตัวเลข กับ (อ.ฉุย)

เปลี่ยนชีวิตด้วยพลังตัวเลข รายการ จับมาเปลือย กับ อ. ณรล วิทูรประสาทผล(อ.ฉุย) ความรู้ตัวเลข  กับ อ. ณรล วิทูรประสาทผล(อ.ฉุย)

Categories
คลิปความรู้เรื่องตัวเลข อ. ณรล วิทูรประสาทผล(อ.ฉุย)

ตัวเลขเปลี่ยนชีวิตอ.ฉุย รายการเกา ชุป’ตาร์

ตัวเลขเปลี่ยนชีวิตอ.ฉุย รายการเกา ชุป’ตาร์ กับ อ. ณรล วิทูรประสาทผล(อ.ฉุย) ความรู้ตัวเลข  กับ อ. ณรล วิทูรประสาทผล(อ.ฉุย)