Categories
คลิปความรู้เรื่องตัวเลข อ. ณรล วิทูรประสาทผล(อ.ฉุย)

moneychannel อาจารย์ฉุย 19-25 พ.ย.58 อาชิพทางเลือก

moneychannel อาจารย์ฉุย inside out ทางช่อง money channel อาจารย์ ฉุย 19,25 พฤศจิกายน 2558 ศาสตรตัวเลข ปี2 อาชิพทางเลือก นักวางเบอร์ ความรู้ตัวเลข  กับ อ. ณรล วิทูรประสาทผล(อ.ฉุย)

moneychannel อาจารย์ฉุย ขอบคุณที่มา

https://www.youtube.com/channel/UCb1tCp5TsE-pXb4uynyFEuQ

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/SimsoSuccess?fref=ts