Categories
ข่าวสาร

กสทช. จัดการประมูลเบอร์สวย

การประมูลเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่สวย (golden number) ครั้งแรกของประเทศไทย ที่ เอาเฉพาะเบอร์ที่สวยที่สุดในประเทศไทย 14 เบอร์มาประมูล