คลังเก็บป้ายกำกับ: การเชื่อมโยงระหว่างเลขศาสศาสตร์

ดูเรื่องราว ” ความรัก ” … จากเลขในเบอร์โทร ได้จริงหรือ ? (อ.พราหมณ์เมศ วาสุเทพ )

ความรู้เรื่องตัวเลข โดย อ.พราหมณ์เมศ วาสุเทพ

อ.พราหมณ์เมศ วาสุเทพ
อ.พราหมณ์เมศ วาสุเทพ

…ตัวเลข ในตำแหน่งตามตัวอย่างที่ได้แสดงให้เห็น สามารถอ่าน และทายได้ ไปตามความหมายของดวงดาว ….
…ตำแหน่งดังกล่าว จะบอกเรื่องราวของความรัก… ของผู้ถือเบอร์ได้ อย่างแม่นยำ….. อ่านเพิ่มเติม ดูเรื่องราว ” ความรัก ” … จากเลขในเบอร์โทร ได้จริงหรือ ? (อ.พราหมณ์เมศ วาสุเทพ )

..ดูนิสัยคนจากเลขในเบอร์โทร…ได้จริงหรือ ? (อ.พราหมณ์เมศ วาสุเทพ)

ความรู้ด้านตัวเลข โดย อ.พราหมณ์เมศ วาสุเทพ

พราหมณ์เมศ วาสุเทพ
พราหมณ์เมศ วาสุเทพ

…ตัวเลข ในตามตัวอย่างที่แสดงใหเห็น สามารถอ่าน และทายได้ ไปตามความหมายของดวงดาว ….
…ตำแหน่งดังกล่าว จะแสดงนิสัย และความเป็นตัวตนของเจ้าของเบอร์ได้ อย่างแม่นยำ….
อ่านเพิ่มเติม ..ดูนิสัยคนจากเลขในเบอร์โทร…ได้จริงหรือ ? (อ.พราหมณ์เมศ วาสุเทพ)