คลังเก็บป้ายกำกับ: ความรู้เรื่องไข้มาลาเรีย

ออจ้าวเมื่อบุพเพสันนิวาส พูดถึงไข้มาลาเรีย

สาเหตุของไข้มาลาเรีย
ไข้มาลาเรีย เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัวพลาสโมเดียม ซึ่งเป็น เชื้อโรคที่อาศัยในเลือด และมีมานานกว่า 50,000 ปีแล้ว ไข้มาลาเรียมีความชุกชุมตามบริเวณที่เป็นป่าเขาและมีแหล่งน้ำ ในปัจจุบันถือเป็นโรคประจำถิ่นที่ยังเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุข ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนไข้มาลเรีย ยังมีชื่อเรียกอื่นๆ ที่แตกต่างกันไปตามลักษณะอาการ หรือฤดูกาล เกิดโรค เช่น ไข้จับสั่น ไข้ป่า ไข้ดง ไข้ดอกสัก ไข้ร้อนเย็น ไข้ป้าง เป็นต้น ไข้มาลาเรียที่เรียกว่า ไข้จับสั่น เนื่องจากลักษณะการเป็นไข้ คือ ผู้ป่วยมีอาการหนาวสั่น เป็นพักๆ และในบางครั้งชาวบ้านเข้าไปค้างคืนในป่าดง เมื่อกลับออกมาเป็นไข้ จึงเรียกว่า ไข้ป่า ไข้ดง ส่วนการเรียกว่าไข้ร้อนเย็น เนื่องจากมีอาการหนาวๆ ร้อน สำหรับทางภาคเหนือ ผู้ป่วยเป็นไข้ในช่วงฤดูที่ดอกสักบานจึงเรียกว่า ไข้ดอกสัก หรือเรียกตามความผิดปกติของร่างกาย เข่น มีอาการม้ามโต จึงเรียกว่าไข้ป้าง

แผ่นแปะกันยุง ลิตเติ้ล ไรอัน LITTLE RYAN MOS AWAY PATCH
แผ่นแปะกันยุง ลิตเติ้ล ไรอัน LITTLE RYAN MOS AWAY PATCH

อ่านเพิ่มเติม ออจ้าวเมื่อบุพเพสันนิวาส พูดถึงไข้มาลาเรีย