คลังเก็บป้ายกำกับ: ความเชื่อของคนไทย

เลขมงคล ตามความเชื่อของคนไทย จีน ญี่ปุ่น

ตามความเชื่อ คำว่า “มงคล” ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง “เหตุที่นำมาซึ่งความเจริญ สิ่งซึ่งถือว่าจะนำสิริและความเจริญมาสู่ และป้องกันไม่ให้สิ่งที่เลวร้ายมากล้ำกราย” จึง ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ชีวิตประจำวันของคนไทย

อ่านเพิ่มเติม เลขมงคล ตามความเชื่อของคนไทย จีน ญี่ปุ่น