Categories
บทความ เบอร์มงคลและเลขศาสตร์

25 52 เลขคู่ชัง

คู่ชังหรือคู่พ่อลูกทะเลาะกัน เป็นเลขที่บอกถึงความขัดแย้งระหว่างพ่อกับลูก เลขของผู้หญิงอาภัพ