Categories
ข่าวสาร

ข่าว : เเพชรรามา29มค59 คุณไก่ – ดร. มัทนาปวีณ์ สาระคุณมนตรี (ตอน 1)

เพชรรามา29มค59  อีกครั้งกับเสียงเรียกร้อง ของแขกรับเชิญท่านนี้ ดร ไก่ คืนนี้จะมาขอพูดคุยเรื่องราวตัวเลขมงคล สำหรับการค้าแบบคนจีน