คลังเก็บป้ายกำกับ: บทสวดมนต์

บทสวดมนต์วันมาฆบูชา เสริมสิริมงคล 24 กุมภาพันธ์ 2567

บทสวดมนต์วันมาฆบูชา : วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่พระภิกษุ 1,250 รูป โดยไม่ต้องมีการนิมนต์

อ่านเพิ่มเติม บทสวดมนต์วันมาฆบูชา เสริมสิริมงคล 24 กุมภาพันธ์ 2567