Categories
ประชาสัมพันธ์ / โฆษณา

VELADEE: เครื่องมือบริหารเวลาทรงพลังสำหรับบุคลากรมืออาชีพ

VELADEE เป็นเครื่องมือบริหารเวลาแบบออนไลน์ที่ช่วยให้บุคลากรมืออาชีพสามารถจัดการเวลาและงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เครื่องมือนี้มีคุณสมบัติมากมายที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามเวลาทำงาน กำหนดตารางเวลา จัดการงาน และติดตามความคืบหน้าของโครงการ