คลังเก็บป้ายกำกับ: ปีใหม่นี้

คู่เลขเบอร์มงคลมนุษย์เงินเดือน ปีใหม่นี้

อ่านเพิ่มเติม คู่เลขเบอร์มงคลมนุษย์เงินเดือน ปีใหม่นี้

ชุดคู่เลขเบอร์มงคลเสริมเสน่ห์ผู้ชาย ปีใหม่นี้

ชุดคู่เลข เพิ่มเสน่ห์ให้แก่ผู้พบเห็น เสน่ห์นั้นมีทั้งคุณและโทษ ต้องเลือกวางในตำแหน่งที่ดีที่เหมาะสม คู่เลขเสริมเสน่ห์มีดังนี้

อ่านเพิ่มเติม ชุดคู่เลขเบอร์มงคลเสริมเสน่ห์ผู้ชาย ปีใหม่นี้

คู่เลขเบอร์มงคลเสริมเสน่ห์ผู้หญิง ปีใหม่นี้

เลขเสริมเสน่ห์ผู้หญิงในเบอร์โทรศัพท์ ประกอบไปด้วย เลข 2 และ เลข 6 ซึ่ง 2 เลขนี้จะต้องไปประกบกับเลขต่างๆ เพื่อเพิ่มเสน่ห์ของตัวมันเอง ซึ่งความหมายของเลข 2 และเลข 6 คือ

อ่านเพิ่มเติม คู่เลขเบอร์มงคลเสริมเสน่ห์ผู้หญิง ปีใหม่นี้