Categories
บทความ เบอร์มงคลและเลขศาสตร์

456 ใบเบอร์มีความหมาย แบบไหน

456 ใบเบอร์ ถ้ามองในเชิงกายภาพของเลข จะมีลักษณะคล้ายบันได คือ ขึ้นตลอดซึ่งเชิงจิตวิยา ตัวเลขทั้ง 3 ตัวนี้จะทำให้ผู้ใช้รู้สึกว่าชีวิตมีแต่ความสำเร็จ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ด้านหลัง