Categories
บทความ ฤกษ์ยาม ฤกษ์ดี

ฤกษ์ มงคล กค และช่วงเวลาที่ดี กรกฏาคม พ.ศ. 2560

ฤกษ์ มงคล กค ฤกษ์เหมาะ ทำการมงคล ในแต่ละวัน

วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 8 เวลามงคล ฤกษ์ดี 07.00 – 09.00 น. ฤกษ์ดี
วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 8 เวลามงคล ฤกษ์ดี 15.00 – 17.00 น. วันอธิบดี
วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8 เวลามงคล ฤกษ์ดี 09.00 – 11.00 น. ทลิทโทฤกษ์
วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แรม 4 ค่ำ เดือน 8 เวลามงคล ฤกษ์ดี 07.00 – 09.00 น. ดิถี มหาสิทธิโชค
วันอาทิตย์ ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แรม 8 ค่ำ เดือน 8 เวลามงคล ฤกษ์ดี 15.00 – 19.00 น. ดิถี อำมฤคโชค
วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 แรม 11 ค่ำ เดือน 8 เวลามงคล ฤกษ์ดี 07.00 – 11.00 น. ฤกษ์ดี

Categories
บทความ ฤกษ์ยาม ฤกษ์ดี

ฤกษ์มงคลมีนา2560 ฤกษ์มงคลในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ฤกษ์มงคลมีนา2560
1. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 06:45-07:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 4 ปี วอก
2. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 09:15-10:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 4 ปี วอก
3. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 11:00-11:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 4 ปี วอก
4. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 12:15-12:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 4 ปี วอก
5. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 13:30-14:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 4 ปี วอก
6. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 16:15-16:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 4 ปี วอก

Categories
บทความ ฤกษ์ยาม ฤกษ์ดี

หาฤกษ์ดี กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

หาฤกษ์ดี กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ฤกษ์มงคลในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
1. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 06:00-06:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 3 ปี วอก
2. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07:00-07:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกุมภ์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 3 ปี วอก
3. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08:30-09:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 3 ปี วอก
4. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11:00-11:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 3 ปี วอก
5. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12:45-13:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 3 ปี วอก
6. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14:00-14:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 3 ปี วอก
7. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15:15-15:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 3 ปี วอก

Categories
บทความ

หาฤกษ์ดี มกราคม พ.ศ. 2560

หาฤกษ์ดี มกราคม พ.ศ. 2560 ฤกษ์มงคลในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560

1. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2560 เวลา 06:00-06:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 5 ค่ำ เดือน 2 ปี วอก
2. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2560 เวลา 07:15-07:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 5 ค่ำ เดือน 2 ปี วอก
3. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2560 เวลา 08:30-09:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกุมภ์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 5 ค่ำ เดือน 2 ปี วอก
4. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2560 เวลา 10:00-10:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 5 ค่ำ เดือน 2 ปี วอก
5. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2560 เวลา 12:45-13:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 5 ค่ำ เดือน 2 ปี วอก
6. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2560 เวลา 14:15-14:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 5 ค่ำ เดือน 2 ปี วอก
7. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2560 เวลา 15:30-16:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 5 ค่ำ เดือน 2 ปี วอก
8. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2560 เวลา 16:45-17:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 5 ค่ำ เดือน 2 ปี วอก

Categories
บทความ

ฤกษ์มงคลในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

ฤกษ์มงคลในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
1. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 07:40-08:20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 1 ปี วอก
2. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 09:10-09:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 1 ปี วอก
3. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 10:20-10:50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกุมภ์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 1 ปี วอก
4. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 11:40-12:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 1 ปี วอก
5. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 14:20-15:10 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 1 ปี วอก
6. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 16:00-16:40 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 1 ปี วอก
7. ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 17:20-17:40 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 1 ปี วอก