Categories
บทความ ฤกษ์ยาม ฤกษ์ดี

ฤกษ์มงคลมีนา2560 ฤกษ์มงคลในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ฤกษ์มงคลมีนา2560
1. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 06:45-07:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 4 ปี วอก
2. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 09:15-10:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 4 ปี วอก
3. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 11:00-11:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 4 ปี วอก
4. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 12:15-12:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 4 ปี วอก
5. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 13:30-14:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 4 ปี วอก
6. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 16:15-16:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 4 ปี วอก