Categories
บทความ

หาฤกษ์ดี กันยายน พ.ศ. 2559

หาฤกษ์ดี กันยายน พ.ศ. 2559 ฤกษ์เหมาะ ทำการมงคล ในแต่ละวัน

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2559 แรม 14 ค่ำ เดือน 9 เวลามงคล ฤกษ์ดี 11.00-13.00 น. ดิถีเรียงหมอน
วันอาทิตย์ ที่ 4 กันยายน 2559 ขึ้น 03 ค่ำ เดือน 10 เวลามงคล ฤกษ์ดี 09.00-11.00 น. ฤกษ์ดี
วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2559 ขึ้น 07 ค่ำ เดือน 10 เวลามงคล ฤกษ์ดี 09.00-11.00 น. ดิถีเรียงหมอน
วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2559 ขึ้น 08 ค่ำ เดือน 10 เวลามงคล ฤกษ์ดี 11.00-15.00 น. ฤกษ์ดี
วันเสาร์ ที่ 10 กันยายน 2559 ขึ้น 09 ค่ำ เดือน 10 เวลามงคล ฤกษ์ดี 05.00-07.00 น. วันธงชัย
วันอาทิตย์ ที่ 11 กันยายน 2559 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 10 เวลามงคล ฤกษ์ดี 07.00-11.00 น. ดิถีเรียงหมอน
วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2559 ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 10 เวลามงคล ฤกษ์ดี 07.00-11.00 น. ฤกษ์ดี
วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2559 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 10 เวลามงคล ฤกษ์ดี 13.00-15.00 น. ดิถีเรียงหมอน
วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2559 ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 10 เวลามงคล ฤกษ์ดี 07.00-09.00 น. ฤกษ์ดี

Categories
บทความ

ฤกษ์มงคลในเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 สำหรับทำกิจกรรมมงคลต่างๆ

ฤกษ์มงคลในเดือนกันยายน พ.ศ. 2559
1. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 06:00-06:40 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 4 ค่ำ เดือน 10 ปี วอก
2. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 08:00-09:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 4 ค่ำ เดือน 10 ปี วอก
3. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 10:30-11:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 4 ค่ำ เดือน 10 ปี วอก
4. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 12:50-13:50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 4 ค่ำ เดือน 10 ปี วอก
5. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 15:50-16:40 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 4 ค่ำ เดือน 10 ปี วอก
6. ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 17:20-17:50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 4 ค่ำ เดือน 10 ปี วอก