คลังเก็บป้ายกำกับ: อ.พราหมณ์เมศ วาสุเทพ

ดูเรื่อง ” ความรัก ” … จากเลขในเบอร์โทร ? อ.พราหมณ์เมศ

ความรู้เรื่องตัวเลข โดย อ.พราหมณ์เมศ วาสุเทพ
…ตัวเลข ในตำแหน่งตามตัวอย่างที่ได้แสดงให้เห็น สามารถอ่าน และทายได้ ไปตามความหมายของดวงดาว ….

อ่านเพิ่มเติม ดูเรื่อง ” ความรัก ” … จากเลขในเบอร์โทร ? อ.พราหมณ์เมศ

ดูนิสัยคนจากเลขในเบอร์โทร ? (อ.พราหมณ์เมศ วาสุเทพ)

..ดูนิสัยคนจากเลขในเบอร์โทร…ได้จริงหรือ ? (อ.พราหมณ์เมศ วาสุเทพ) ความรู้ด้านตัวเลข โดย อ.พราหมณ์เมศ วาสุเทพ…ตัวเลข ในตามตัวอย่างที่แสดงใหเห็น สามารถอ่าน และทายได้ ไปตามความหมายของดวงดาว ….

อ่านเพิ่มเติม ดูนิสัยคนจากเลขในเบอร์โทร ? (อ.พราหมณ์เมศ วาสุเทพ)