Categories
บทความ

เบอร์มือถือมงคล คืออะไร? ควรใช้แบบไหน

เบอร์มือถือมงคล หรือเบอร์มือถือที่มีพลังงานดี คือเบอร์มือถือที่มีการเลือกตัวเลขอย่างมีหลักการ โดยอาศัยศาสตร์แห่งพลังงานของตัวเลข หรือเลขศาสตร์ เพื่อให้เบอร์มือถือนั้นสอดคล้องกับวันเกิด ชื่อ นามสกุล และธุรกิจของเจ้าของเบอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความโชคดี ความสำเร็จ ความมั่งคั่ง และความสุขให้กับผู้ใช้เบอร์

Categories
บทความ

ความหมายเลขมงคล อาชีพเลขมงคล

อาชีพเลขมงคล ซคู่เลขที่ใช้ได้ทุกสายอาชีพคือ คู่ทรัพย์ 46 64 56 65 ควรมีไว้ในทุกสายอาชีพ

เลขเสน่ห์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเสน่ห์ดึงดูด หรือเสน่ห์เชิงเมตตามหานิยมต่างๆ จัดอยู่ใน

Categories
บทความ

เลขกาลกิณีตามวันเกิด เลขผู้หญิงไม่ควรใช้ คู่เลขที่ท่านไม่ควรมีในเบอร์

คู่เลขที่ท่านไม่ควรมีในเบอร์โทรศัพท์

13 ,31 ,37, 73

เป็นคู่เลข อันตรายทำให้จะพบกับอุบัติเหตุ ผ่าตัดรถคว่ำ เกิดแต่ปัญหา