Categories
คลิปความรู้เรื่องตัวเลข

เลขพระเอก เลขนางเอกเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิต 1

ย้อนหลัง รายการ เปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิต ตอนที่ 1 : เลขพระเอก เลขนางเอก ความรู้ตัวเลข  กับ ดร.มัทนาปวีณ์ สาระคุณมนตรี  ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี