คลังเก็บป้ายกำกับ: 16 มกราคม

วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม ของทุกปี พร้อม คำขวัญวันครู

วันครูแห่งชาติ เป็นวันสำคัญที่ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ เป็นวันแห่งการแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครู เป็นวันแห่งการเผยแพร่เกียรติคุณของครู เป็นวันแห่งการยกย่องเชิดชูครู เป็นวันแห่งการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน เป็นวันแห่งการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม ของทุกปี พร้อม คำขวัญวันครู