คลังเก็บป้ายกำกับ: 1672

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดทำหนังสือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท แจกฟรี

“ไม่มีที่ใดบนผืนแผ่นดินไทย ที่พระองค์เสด็จไปไม่ถึง”
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดทำหนังสือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท โดยประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดหนังสือได้ที่

http://bit.ly/2eKDGbh

 

หรือ

 

รับหนังสือด้วยตนเองได้คนละ 1 เล่ม โดยแสดงบัตรประชาชน ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

70 เส้นทางตามรอยพระบาท
70 เส้นทางตามรอยพระบาท

อ่านเพิ่มเติม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดทำหนังสือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท แจกฟรี