Categories
บทความ เบอร์มงคลและเลขศาสตร์

สิ้นปีแล้ว ตัวเลขเสียไหน ไม่ควรมีในเบอร์โทรศัพท์มาส่องกัน

สิ้นปีแล้ว ตัวเลขเสีย ไม่ควรมีในเบอร์ กลุ่มตัวเลขที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ผ่าตัด

13 31 137 317 371 713 376 637 763 367 737 373 773 337 733 377