คลังเก็บป้ายกำกับ: AIS แจกซิมฟรี

AIS แจกซิมฟรี ให้แก่นักเรียน

AIS แจกซิมฟรี 2564 เป็น ZEED SIM หรือ Social SIM

ให้แก่นักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษา นักเรียนระดับ ปวช. และการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)AIS ร่วมกับ กสทช. สนับสนุนมาตรการช่วยเหลือนักเรียนให้ใช้ฟรี

อ่านเพิ่มเติม AIS แจกซิมฟรี ให้แก่นักเรียน