Categories
บทความ ฤกษ์ยาม ฤกษ์ดี

ฤกษ์ดี มกราคม2560 และช่วงเวลาที่ดี มกราคม พ.ศ. 2560

ฤกษ์ดี มกราคม2560 ฤกษ์เหมาะ ทำการมงคล ในแต่ละวัน
วันอังคาร ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลามงคล ฤกษ์ดี 13.19 น. คนเกิด วันพุธ ไม่ควรออกรถใหม่ วันนี้
วันพุธ ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลามงคล ฤกษ์ดี 16.19 น. คนเกิด วันเสาร์ ไม่ควรออกรถใหม่ วันนี้
วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลามงคล ฤกษ์ดี 09.59 น. คนเกิด วันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรออกรถใหม่ วันนี้
วันเสาร์ ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลามงคล ฤกษ์ดี 13.19 น. คนเกิด วันพฤหัสบดี ไม่ควรออกรถใหม่ วันนี้
วันจันทร์ ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลามงคล ฤกษ์ดี 09.19 น. คนเกิด วันอังคาร ไม่ควรออกรถใหม่ วันนี้
วันอังคาร ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลามงคล ฤกษ์ดี 13.19 น. คนเกิด วันพุธ ไม่ควรออกรถใหม่ วันนี้
วันพุธ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลามงคล ฤกษ์ดี 16.19 น. คนเกิด วันเสาร์ ไม่ควรออกรถใหม่ วันนี้
วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลามงคล ฤกษ์ดี 09.59 น. คนเกิด วันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรออกรถใหม่ วันนี้
วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลามงคล ฤกษ์ดี 13.19 น. คนเกิด วันพฤหัสบดี ไม่ควรออกรถใหม่ วันนี้
วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลามงคล ฤกษ์ดี 09.19 น. คนเกิด วันอังคาร ไม่ควรออกรถใหม่ วันนี้

Categories
บทความ

หาฤกษ์ดี ธันวาคม พ.ศ. 2559

หาฤกษ์ดี ธันวาคม พ.ศ. 2559 ฤกษ์เหมาะ ทำการมงคล ในแต่ละวัน |
วันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม 2559 ขึ้น 04 ค่ำ เดือน 1 เวลามงคล ฤกษ์ดี 05.00-07.00 น. ดิถี สิทธิโชค
วันอาทิตย์ ที่ 4 ธันวาคม 2559 ขึ้น 05 ค่ำ เดือน 1 เวลามงคล ฤกษ์ดี 07.00-11.00 น. ฤกษ์ดี
วันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2559 ขึ้น 06 ค่ำ เดือน 1 เวลามงคล ฤกษ์ดี 07.00-11.00 น. ฤกษ์ดี
วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2559 ขึ้น 07 ค่ำ เดือน 1 เวลามงคล ฤกษ์ดี 11.00-13.00 น. ดิถีเรียงหมอน
วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2559 ขึ้น 09 ค่ำ เดือน 1 เวลามงคล ฤกษ์ดี 07.00-09.00 น. ดิถี สิทธิโชค
วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2559 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 1 เวลามงคล ฤกษ์ดี 09.00-11.00 น. ดิถีเรียงหมอน
วันเสาร์ ที่ 10 ธันวาคม 2559 ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 1 เวลามงคล ฤกษ์ดี 11.00-13.00 น. วันธงชัย
วันอาทิตย์ ที่ 11 ธันวาคม 2559 ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 1 เวลามงคล ฤกษ์ดี 05.00-07.00 น. ฤกษ์ดี
วันจันทร์ ที่ 12 ธันวาคม 2559 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 1 เวลามงคล ฤกษ์ดี 07.00-09.00 น. ดิถีเรียงหมอน
วันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2559 ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 1 เวลามงคล ฤกษ์ดี 09.00-11.00 น. ดิถี สิทธิโชค

Categories
บทความ

ฤกษ์มงคลพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ฤกษ์มงคลพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ฤกษ์มงคลในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
1. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07:00-08:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 10 ค่ำ เดือน 12 ปี วอก
2. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:00-10:50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 10 ค่ำ เดือน 12 ปี วอก
3. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11:30-12:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 10 ค่ำ เดือน 12 ปี วอก
4. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12:40-13:20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกุมภ์ ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ตรงกับขึ้น 10 ค่ำ เดือน 12 ปี วอก
5. ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:10-14:50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 10 ค่ำ เดือน 12 ปี วอก