Categories
คลิปความรู้เรื่องตัวเลข

ท้าพิสูจน์ ทายเบอร์มือถือ รายการ คุยเช้า Show แบบแม่นมาก

ท้าพิสูจน์ ทายเบอร์ย้อนหลังรายการ ท้าพิสูจน์ ทายเบอร์มือถือ รายการ คุยเช้า Show แบบแม่นมาก ความรู้เกี่ยวกับตัวเลข ของ

อาจารย์ นิติกฤตย์ กิตติศรีวรนันท์