คลังเก็บป้ายกำกับ: truemoveh

ย้ายค่ายเบอร์เดิม AIS, DTAC, TrueMove, TOT 3G ทุกเครือข่าย

 

เอกสารในที่ใช้ในการดำเนินการ

สำหรับ บุคคลธรรมดา
* สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาด้วยตนเอง หรือ บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายและเลขที่บัตรประชาชน ที่ทางราชการออกให้ และใช้แทนได้ตามกฎหมาย เช่น บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น อ่านเพิ่มเติม ย้ายค่ายเบอร์เดิม AIS, DTAC, TrueMove, TOT 3G ทุกเครือข่าย