บอกข่าว รีวิว มือถือ เบอร์มงคล เทคโนโลยี เติมเงิน แพ็กเกจมือถือ

ใบเสร็จ 7-11 มีค่า รับโทรฟรี หรือ เน็ตฟรี TrueMove H

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายใบเสร็จ 7-Eleven แลกโทรฟรี รับโทรฟรี เน็ตฟรี รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด และ บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด (รวมเรียกว่า “บริษัท”) ในระบบเติมเงิน ในนามบุคคลธรรมดา

ที่ซื้อสินค้าที่ร้าน 7-Eleven รวมยอดซื้อตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป รับโทรฟรี

(ยกเว้นสินค้าที่ไม่ร่วมรายการ เช่น เหล้า บุหรี่ ยา นมผง น้ำมัน น้ำตาล บัตรเติมเงิน)
Untitled-2

โดยนำใบเสร็จการซื้อสินค้าที่มีรหัส 19 หลักระบุอยู่ท้ายใบเสร็จ มาแลกรับสิทธิโทรฟรี หรือเน็ตฟรี(3G/EDGE/GPRS) อย่างใดอย่างหนึ่งจาก ทรูมูฟ เอช ดังนี้

1.1 โทรในเครือข่ายฟรี 10 นาที สามารถใช้งานได้ถึงเวลา 23.59 นาฬิกา ของวันถัดไปนับจากวันที่กดรับสิทธิ

วิธีการรับสิทธิคือ กด *700*รหัส 19 หลัก*1#แล้วกดโทรออก คิดค่าบริการในการกดรับสิทธิ 1 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

1.2 เล่นเน็ต 3G/EDGE/GPRS ฟรีจำนวน 10 MB ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps. สามารถใช้งานได้ถึงเวลา 23.59 น.

ของวันถัดไปนับจากวันที่กดรับสิทธิ วิธีการรับสิทธิคือ กด *700*รหัส 19 หลัก*2#แล้วกดโทรออก
คิดค่าบริการในการกดรับสิทธิ 1 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้ใช้บริการสามารถใช้รหัสที่ระบุอยูท้ายใบเสร็จกดรับสิทธิได้เพียง 1 ครั้ง ภายในเวลา 23.59 นาฬิกา ของวันที่ออกใบเสร็จ

เลขหมายทรูมูฟ เอช 1 เลขหมาย สามารถเลือกกดรับสิทธิโทรหรือเล่นเน็ตฟรี ได้วันละ 1 ครั้ง โดยเลขหมายนั้นจะต้องมีสถานะการใช้งานปกติ

กรณีที่ผู้ใช้บริการกดรหัสรับสิทธิไม่ถูกต้อง ผู้ใช้บริการสามารถกดรับสิทธิได้ใหม่ด้วยรหัสเดิมจนกว่าจะถูกต้อง แต่ไม่เกิน 5 ครั้งต่อวัน หากกดผิด 5 ครั้งเลขหมายนั้น จะถูกระงับการร่วมรับสิทธิในวันดังกล่าว (และไม่สามารถนำรหัสอื่นมาใช้กับเลขหมายนี้ในวันเดียวกันได้อีก)
รายการส่งเสริมการขายนี้ มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 – 25 มกราคม 2558

ค่าบริการส่วนที่เกินจากสิทธิที่ระบุในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะคิดตามอัตราที่ระบุในรายการส่งเสริมการขายหลัก ที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ในขณะนั้น
สิทธิใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย

บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการที่ทรูมูฟ เอช แคร์ โทร 1331 หรือสอบถามพนักงานขาย

ขอบคุณที่มา

http://truemoveh.truecorp.co.th/news_events/others/3889