Categories
บทความ ฤกษ์ยาม ฤกษ์ดี

ฤกษ์ดีเปิดเบอร์มงคลปี 2567 เสริมดวงชะตา ปังทั้งปี!

เริ่มต้นปีใหม่ด้วยฤกษ์ดีเปิดเบอร์มงคลปี 2567 เสริมดวงชะตาให้ปังตลอดปี 2567! บทความนี้รวบรวมฤกษ์ดีเปิดเบอร์มงคลแยกตามเดือน พร้อมข้อมูล “ข้อดี” ของแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้ท่านเลือกวันที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุด

มกราคม: ฤกษ์ดีเปิดเบอร์มงคลปี 2567

 • วันที่: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
 • เวลา: 9.36 น., 14.45 น., 15.35 น., 16.55 น.
 • ข้อดี:
  • ช่วงต้นเดือน เหมาะสำหรับการเริ่มต้นใหม่
  • ช่วงกลางเดือน เสริมความมั่นคง มั่งคั่ง
  • ปลายเดือน เสริมโชคลาภ วาสนา

กุมภาพันธ์: ฤกษ์ดีเปิดเบอร์มงคล

 • วันที่: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28
 • เวลา: 9.56 น., 15.24 น., 19.36 น., 22.45 น.
 • ข้อดี:
  • ช่วงต้นเดือน เสริมเสน่ห์ ความรัก
  • ช่วงกลางเดือน เสริมความสำเร็จ ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
  • ปลายเดือน เสริมอำนาจบารมี

มีนาคม: ฤกษ์ดีเปิดเบอร์มงคล

 • วันที่: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30
 • เวลา: 8.24 น., 9.36 น., 14.45 น., 19.19 น.
 • ข้อดี:
  • ช่วงต้นเดือน เสริมสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์
  • ช่วงกลางเดือน เสริมความสัมพันธ์ที่ดี
  • ปลายเดือน เสริมสุขภาพแข็งแรง

เมษายน: ฤกษ์ดีเปิดเบอร์มงคล

 • วันที่: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27
 • เวลา: 9.09 น., 14.24 น., 15.35 น., 22.45 น.
 • ข้อดี:
  • ช่วงต้นเดือน เสริมพลัง การเริ่มต้นใหม่
  • ช่วงกลางเดือน เสริมความมั่นใจ กล้าแสดงออก
  • ปลายเดือน เสริมโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา

พฤษภาคม: เบอร์มงคลปี 2567

 • วันที่: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30
 • เวลา: 7.45 น., 9.36 น., 14.14 น., 15.35 น., 19.24 น.
 • ข้อดี:
  • ช่วงต้นเดือน เสริมเสน่ห์ ดึงดูดคนรอบข้าง
  • ช่วงกลางเดือน เสริมความสำเร็จในธุรกิจ
  • ปลายเดือน เสริมความมั่งคั่ง มั่นคง

มิถุนายน: เปิดเบอร์มงคลปี 2567

 • วันที่: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27
 • เวลา: 9.15 น., 15.45 น., 19.56 น.
 • ข้อดี:
  • ช่วงต้นเดือน เสริมความคิดสร้างสรรค์
  • ช่วงกลางเดือน เสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
  • ปลายเดือน เสริมอำนาจบารมี

กรกฎาคม: ฤกษ์ดีปี 2567

 • วันที่: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30
 • เวลา: 7.42 น., 9.09 น., 19.26 น., 22.45 น.
 • ข้อดี:
  • ช่วงต้นเดือน เสริมความฉลาดหลักแหลม
  • ช่วงกลางเดือน เสริมความมั่นใจ กล้าแสดงออก
  • ปลายเดือน เสริมความร่ำรวย มั่งคั่ง

สิงหาคม: ฤกษ์ดีปี 2567

 • วันที่: 1, 6, 7, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29
 • เวลา: 8.24 น., 9.56 น., 14.45 น., 16.36 น.
 • ข้อดี:
  • ช่วงต้นเดือน เสริมความมีเสน่ห์ ดึงดูดคนรอบข้าง
  • ช่วงกลางเดือน เสริมความสำเร็จในธุรกิจ การเจรจา
  • ปลายเดือน เสริมโชคลาภ วาสนา

กันยายน: ฤกษ์ดีปี 2567

 • วันที่: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26
 • เวลา: 8.28 น., 14.24 น., 19.36 น.
 • ข้อดี:
  • ช่วงต้นเดือน เสริมความคิดสร้างสรรค์
  • ช่วงกลางเดือน เสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
  • ปลายเดือน เสริมอำนาจบารมี

ตุลาคม: ฤกษ์ดีปี 2567

 • วันที่: 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31
 • เวลา: 8.29 น., 15.19 น., 19.39 น.
 • ข้อดี:
  • ช่วงต้นเดือน เสริมความฉลาดหลักแหลม
  • ช่วงกลางเดือน เสริมความมั่นใจ กล้าแสดงออก
  • ปลายเดือน เสริมความร่ำรวย มั่งคั่ง

พฤศจิกายน: ฤกษ์ดีปี 2567

 • วันที่: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28
 • เวลา: 7.49 น., 9.39 น., 19.24 น., 22.45 น.
 • ข้อดี:
  • ช่วงต้นเดือน เสริมความมีเสน่ห์ ดึงดูดคนรอบข้าง
  • ช่วงกลางเดือน เสริมความสำเร็จในธุรกิจ การเจรจา
  • ปลายเดือน เสริมโชคลาภ วาสนา

ธันวาคม: ฤกษ์ดีปี 2567

 • วันที่: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26
 • เวลา: 9.19 น., 14.24 น., 15.56 น., 19.15 น.
 • ข้อดี:
  • ช่วงต้นเดือน เสริมความคิดสร้างสรรค์
  • ช่วงกลางเดือน เสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
  • ปลายเดือน เสริมอำนาจบารมี

ตารางฤกษ์ดีเปิดเบอร์มงคลปี 2567

เดือน
วันที่
เวลา
มกราคม
3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
9.36 น., 14.45 น., 15.35 น., 16.55 น.
กุมภาพันธ์
3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28
9.56 น., 15.24 น., 19.36 น., 22.45 น.
มีนาคม
2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30
8.24 น., 9.36 น., 14.45 น., 19.19 น.
เมษายน
3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27
9.09 น., 14.24 น., 15.35 น., 22.45 น.
พฤษภาคม
2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30
7.45 น., 9.36 น., 14.14 น., 15.35 น., 19.24 น.
มิถุนายน
4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27
9.15 น., 15.45 น., 19.56 น.
กรกฎาคม
2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30
7.42 น., 9.09 น., 19.26 น., 22.45 น.
สิงหาคม
1, 6, 7, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29
8.24 น., 9.56 น., 14.45 น., 16.36 น.
กันยายน
3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26
8.28 น., 14.24 น., 19.36 น.
ตุลาคม
3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31
8.29 น., 15.19 น., 19.39 น.
พฤศจิกายน
5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28
7.49 น., 9.39 น., 19.24 น., 22.45 น.
ธันวาคม
3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26
9.19 น., 14.24 น., 15.56 น., 19.15 น.

หมายเหตุ: กษ์ดีเปิดเบอร์มงคลปี 2567

 • ฤกษ์มงคลเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความเชื่อ
 • สิ่งสำคัญคือเลือกเบอร์มงคลที่เหมาะกับตัว
 • พิจารณาจากเลขศาสตร์ และความหมายของตัวเลข
 • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านเบอร์มงคล
 • ใช้เบอร์โทรศัพท์อย่างมีสติ

บทความนี้ นำเสนอฤกษ์ดีเปิดเบอร์มงคลปี 2567 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขกับเบอร์มงคลใหม่