ข่าวสาร -sim-all.com

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแจกฟรีหนังสือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแจกฟรีหนังสือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท“ไม่มีที่ใดบนผืนแผ่นดินไทย ที่พระองค์เสด็จไปไม่ถึง”
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดทำหนังสือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท


70 เส้นทางตามรอยพระบาท โดยประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดหนังสือได้ที่

70 เส้นทางตามรอยพระบาท http://bit.ly/2eKDGbh

หรือ

รับหนังสือด้วยตนเองได้คนละ 1 เล่ม โดยแสดงบัตรประชาชน ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

70 เส้นทางตามรอยพระบาท
70 เส้นทางตามรอยพระบาท

กรุงเทพมหานคร สามารถรับหนังสือได้ที่

– ททท. สำนักงานใหญ่ ถนน เพชรบุรี
– เคาน์เตอร์ ททท. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินนอก
– ชั้น 2 ประตู 3 สนามบินสุวรรณภูมิ

ต่างจังหวัด สามารถรับหนังสือได้ที่

-สำนักงาน ททท. ในแต่ละภูมิภาค

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1672

ขอบคุณที่มา

https://www.facebook.com/RobinsonDepartmentStore/photos/a.425574768487.218819.392612533487/10155011969213488/?type=3&theater